Palovaroitin

Pelastuslain mukaan on palovaroitin pakollinen jokaisessa asunnossa.

Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Lisäksi suositellaan että myös jokaisessa makuuhuoneessa olisi yksi palovaroitin

Tulipalotilanteessa vakuutusyhtiö voi evätä korvauksen, tai pienentää sitä, jollei asunnossa ole ollut palovaroitinta.

Palovaroittimen hankinta, asennus ja toimintakunnosta huolehtiminen kuuluu asukkaalle. Paristo kannattaa vaihtaa ainakin kerran vuodessa, hyvä päivä tähän on esimerkiksi 11.2.

Asianmukaisesti asennettu palovaroitin on kiinnitetty kattoon, vähintään 50cm etäisyydelle seinästä.