Alueen asiaa

Alueella toimii TVT-Asunnot Oy:n kiinteistöjen asukkaiden toimesta aluetoimikunta.